DAD (HNX): Phát triển GD Đà Nẵng

21/01/2022

26.00

0.00 (0.00%)

K.L: 500

KLCP lưu hành: 4,663,200

KL TB 20 phiên: 23,781

EPS cơ bản (1000đ): 3.041

P/B: 1.50

P/E: 8.55Opening soon!