D2D (HOSE): Phát triển Đô thị số 2

26/01/2022

60.50

-1.60 (-2.58%)

K.L: 13,380

KLCP lưu hành: 30,259,742

KL TB 20 phiên: 215,495

EPS cơ bản (1000đ): 8.808

P/B: 1.80

P/E: 6.87Opening soon!