CTS (HOSE): Chứng khoán Vietinbank

18/01/2022

38.55

-2.85 (-6.88%)

K.L: 155,780

KLCP lưu hành: 106,399,614

KL TB 20 phiên: 2,304,640

EPS cơ bản (1000đ): 2.444

P/B: 2.78

P/E: 15.77Opening soon!