CTI (HOSE): Cường Thuận IDICO

21/01/2022

23.80

0.95 (4.16%)

K.L: 124,150

KLCP lưu hành: 56,508,330

KL TB 20 phiên: 965,735

EPS cơ bản (1000đ): 1.743

P/B: 1.16

P/E: 13.66Opening soon!