CTG (HOSE): VietinBank

20/04/2021

42.00

-0.50 (-1.18%)

K.L: 2,324,160

KLCP lưu hành: 3,723,404,600

KL TB 20 phiên: 12,581,780

EPS cơ bản (1000đ): 3.674

P/B: 1.84

P/E: 11.43Opening soon!