CTF (HOSE): City Auto

18/01/2022

20.20

0.00 (0.00%)

K.L: 45,770

KLCP lưu hành: 45,539,968

KL TB 20 phiên: 296,290

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 2.73

P/E: -Opening soon!