CTC (HNX): Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

21/01/2022

8.30

-0.10 (-1.19%)

K.L: 139,600

KLCP lưu hành: 11,133,259

KL TB 20 phiên: 263,738

EPS cơ bản (1000đ): 0.106

P/B: 1.10

P/E: 78.32Opening soon!