CTB (HNX): Bơm Hải Dương

21/01/2022

26.80

-0.50 (-1.83%)

K.L: 500

KLCP lưu hành: 13,680,000

KL TB 20 phiên: 1,140

EPS cơ bản (1000đ): 1.702

P/B: 1.60

P/E: 15.75Opening soon!