CSC (HNX): Tập đoàn COTANA

27/05/2022

70.90

0.20 (0.28%)

K.L: 18,200

KLCP lưu hành: 21,524,886

KL TB 20 phiên: 103,933

EPS cơ bản (1000đ): 2.117

P/B: 4.91

P/E: 33.49Opening soon!