CPC (HNX): Thuốc sát trùng Cần Thơ

21/01/2022

22.20

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 4,081,450

KL TB 20 phiên: 1,450

EPS cơ bản (1000đ): 2.464

P/B: 1.14

P/E: 9.01Opening soon!