COM (HOSE): Vật tư Xăng dầu

18/01/2022

44.65

null (null%)

K.L: 60

KLCP lưu hành: 14,125,854

KL TB 20 phiên: 420

EPS cơ bản (1000đ): 3.113

P/B: 1.38

P/E: 14.34Opening soon!