CNG (HOSE): CNG Việt Nam

18/01/2022

29.30

-0.30 (-1.01%)

K.L: 15,360

KLCP lưu hành: 27,000,000

KL TB 20 phiên: 360,060

EPS cơ bản (1000đ): 1.888

P/B: 1.56

P/E: 15.52Opening soon!