CMS (HNX): CM Vietnam

21/01/2022

31.00

-0.10 (-0.32%)

K.L: 38,700

KLCP lưu hành: 17,200,000

KL TB 20 phiên: 27,533

EPS cơ bản (1000đ): -0.279

P/B: 2.90

P/E: -110.97Opening soon!