CMG (HOSE): Tập đoàn CMC

21/01/2022

54.50

-0.20 (-0.37%)

K.L: 5,220

KLCP lưu hành: 100,178,235

KL TB 20 phiên: 189,925

EPS cơ bản (1000đ): 1.841

P/B: 2.73

P/E: 29.61Opening soon!