CLH (HNX): Xi măng La Hiên

26/01/2022

27.90

-2.00 (-6.69%)

K.L: 22,400

KLCP lưu hành: 12,000,000

KL TB 20 phiên: 6,810

EPS cơ bản (1000đ): 3.526

P/B: 1.71

P/E: 7.91Opening soon!