CKG (HOSE): Xây dựng Kiên Giang

26/01/2022

29.70

0.90 (3.12%)

K.L: 83,670

KLCP lưu hành: 52,499,781

KL TB 20 phiên: 4,336,740

EPS cơ bản (1000đ): 2.511

P/B: 4.03

P/E: 11.83Opening soon!