CII (HOSE): Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM

21/01/2022

36.60

2.35 (6.86%)

K.L: 813,450

KLCP lưu hành: 239,588,282

KL TB 20 phiên: 3,007,745

EPS cơ bản (1000đ): 0.216

P/B: 1.84

P/E: 169.35Opening soon!