CIG (HOSE): Xây dựng COMA 18

18/01/2022

10.25

-0.75 (-6.82%)

K.L: 9,700

KLCP lưu hành: 31,539,947

KL TB 20 phiên: 26,225

EPS cơ bản (1000đ): -5.406

P/B: 11.76

P/E: -1.90Opening soon!