CIA (HNX): DV Sân Bay Cam Ranh

26/01/2022

14.40

0.40 (2.86%)

K.L: 2,100

KLCP lưu hành: 19,709,904

KL TB 20 phiên: 7,312

EPS cơ bản (1000đ): -2.319

P/B: 0.87

P/E: -6.21Opening soon!