CHP (HOSE): Thủy điện Miền Trung

18/01/2022

21.90

0.10 (0.46%)

K.L: 3,300

KLCP lưu hành: 146,912,668

KL TB 20 phiên: 37,520

EPS cơ bản (1000đ): 1.501

P/B: 1.76

P/E: 14.59Opening soon!