CEO (HNX): Tập đoàn CEO

18/01/2022

57.60

-6.40 (-10.00%)

K.L: 3,370,700

KLCP lưu hành: 257,339,985

KL TB 20 phiên: 3,219,189

EPS cơ bản (1000đ): -0.363

P/B: 5.13

P/E: -158.48Opening soon!