CDN (HNX): Cảng Đà Nẵng

27/05/2022

29.30

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 99,000,000

KL TB 20 phiên: 122,843

EPS cơ bản (1000đ): 2.157

P/B: 1.98

P/E: 13.58Opening soon!