CDN (HNX): Cảng Đà Nẵng

03/03/2021

30.00

0.20 (0.67%)

K.L: 7,300

KLCP lưu hành: 99,000,000

KL TB 20 phiên: 7,630

EPS cơ bản (1000đ): 2.115

P/B: 2.11

P/E: 14.18Opening soon!