CDC (HOSE): Chương Dương Corp

26/01/2022

16.70

-0.10 (-0.60%)

K.L: 20

KLCP lưu hành: 21,988,716

KL TB 20 phiên: 6,510

EPS cơ bản (1000đ): 1.119

P/B: 1.44

P/E: 14.93



Opening soon!