C69 (HNX): Xây dựng1369

26/01/2022

15.70

-0.50 (-3.09%)

K.L: 53,900

KLCP lưu hành: 30,000,000

KL TB 20 phiên: 113,939

EPS cơ bản (1000đ): 0.730

P/B: 1.50

P/E: 21.50Opening soon!