BWE (HOSE): Nước - Môi trường Bình Dương

21/01/2022

44.80

-0.10 (-0.22%)

K.L: 38,850

KLCP lưu hành: 166,041,667

KL TB 20 phiên: 795,655

EPS cơ bản (1000đ): 3.490

P/B: 2.44

P/E: 12.84Opening soon!