BVB (UPCOM): Ngân hàng Bản Việt

20/04/2021

14.20

0.00 (0.00%)

K.L: 987,260

KLCP lưu hành: 319,155,278

KL TB 20 phiên: 1,707,307

EPS cơ bản (1000đ): 0.504

P/B: 1.18

P/E: 28.17Opening soon!