BTS (HNX): Xi măng Bút Sơn

21/01/2022

11.00

-0.30 (-2.65%)

K.L: 39,700

KLCP lưu hành: 123,559,858

KL TB 20 phiên: 139,840

EPS cơ bản (1000đ): 0.144

P/B: 0.96

P/E: 76.45Opening soon!