BPC (HNX): Bao bì Bỉm Sơn

18/01/2022

12.90

0.80 (6.61%)

K.L: 7,200

KLCP lưu hành: 4,000,000

KL TB 20 phiên: 8,722

EPS cơ bản (1000đ): 0.988

P/B: 0.50

P/E: 13.05Opening soon!