BKG (HOSE): Đầu tư BKG Việt Nam

18/01/2022

10.10

-0.75 (-6.91%)

K.L: 93,540

KLCP lưu hành: 32,000,000

KL TB 20 phiên: 399,125

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.87

P/E: -Opening soon!