BKC (HNX): Khoáng sản Bắc Kạn

21/01/2022

8.90

0.80 (9.88%)

K.L: 24,000

KLCP lưu hành: 11,737,728

KL TB 20 phiên: 1,134

EPS cơ bản (1000đ): -3.072

P/B: 0.88

P/E: -2.90Opening soon!