BII (HNX): Louis Holdings

26/01/2022

9.40

-0.90 (-8.74%)

K.L: 850,400

KLCP lưu hành: 57,680,000

KL TB 20 phiên: 3,244,597

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.04

P/E: -Opening soon!