BID (HOSE): BIDV

18/01/2022

44.90

1.25 (2.86%)

K.L: 484,920

KLCP lưu hành: 4,022,018,000

KL TB 20 phiên: 2,301,165

EPS cơ bản (1000đ): 2.083

P/B: 2.29

P/E: 21.56Opening soon!