BIC (HOSE): Bảo hiểm BIDV

26/01/2022

28.45

0.55 (1.97%)

K.L: 2,630

KLCP lưu hành: 117,276,895

KL TB 20 phiên: 219,955

EPS cơ bản (1000đ): 2.559

P/B: 1.35

P/E: 11.12Opening soon!