BHN (HOSE): HABECO

21/01/2022

59.30

0.70 (1.19%)

K.L: 210

KLCP lưu hành: 231,800,000

KL TB 20 phiên: 5,510

EPS cơ bản (1000đ): 3.683

P/B: 3.06

P/E: 16.10Opening soon!