BCF (HNX): Thực phẩm Bích Chi

26/01/2022

40.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 21,083,725

KL TB 20 phiên: 2,361

EPS cơ bản (1000đ): 4.348

P/B: 2.85

P/E: 9.20Opening soon!