BBS (HNX): Bao bì Xi măng Bút Sơn

18/01/2022

12.90

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 6,000,000

KL TB 20 phiên: 1,130

EPS cơ bản (1000đ): 1.186

P/B: 0.71

P/E: 10.88Opening soon!