BAX (HNX): Công ty Thống Nhất

18/01/2022

71.20

0.20 (0.28%)

K.L: 1,000

KLCP lưu hành: 8,200,000

KL TB 20 phiên: 5,791

EPS cơ bản (1000đ): 17.880

P/B: 2.09

P/E: 3.98Opening soon!