BAB (HNX): Ngân hàng Bắc Á

21/01/2022

22.10

0.10 (0.45%)

K.L: 50,600

KLCP lưu hành: 708,500,000

KL TB 20 phiên: 85,385

EPS cơ bản (1000đ): 0.897

P/B: 1.83

P/E: 24.65Opening soon!