AST (HOSE): Dịch vụ Hàng không Taseco

26/01/2022

52.10

0.50 (0.97%)

K.L: 2,610

KLCP lưu hành: 45,000,000

KL TB 20 phiên: 28,255

EPS cơ bản (1000đ): -2.070

P/B: 5.09

P/E: -25.17Opening soon!