ASM (HOSE): Tập đoàn Sao Mai

18/01/2022

14.95

-1.10 (-6.85%)

K.L: 311,100

KLCP lưu hành: 258,867,849

KL TB 20 phiên: 4,511,705

EPS cơ bản (1000đ): 1.804

P/B: 0.84

P/E: 8.29Opening soon!