ASG (HNX): Tập đoàn ASG

21/01/2022

28.60

0.00 (0.00%)

K.L: 3,310

KLCP lưu hành: 69,844,668

KL TB 20 phiên: 26,271

EPS cơ bản (1000đ): 1.020

P/B: 1.74

P/E: 28.03Opening soon!