ART (HNX): Chứng khoán BOS

21/01/2022

11.10

0.90 (8.82%)

K.L: 6,823,300

KLCP lưu hành: 96,922,509

KL TB 20 phiên: 5,042,263

EPS cơ bản (1000đ): 0.270

P/B: 0.97

P/E: 41.14Opening soon!