APS (HNX): CK Châu Á - TBD

26/01/2022

26.40

-0.70 (-2.58%)

K.L: 845,100

KLCP lưu hành: 39,000,000

KL TB 20 phiên: 2,235,551

EPS cơ bản (1000đ): 2.370

P/B: 2.37

P/E: 11.14Opening soon!