APP (HNX): Phụ gia và SP Dầu mỏ

26/01/2022

10.90

0.70 (6.86%)

K.L: 5,400

KLCP lưu hành: 4,724,632

KL TB 20 phiên: 5,981

EPS cơ bản (1000đ): 0.362

P/B: 1.04

P/E: 30.09Opening soon!