APH (HOSE): Tập đoàn An Phát Holdings

03/03/2021

52.40

-14.20 (-21.32%)

K.L: 76,830

KLCP lưu hành: 144,670,672

KL TB 20 phiên: 880,220

EPS cơ bản (1000đ): 0.543

P/B: 3.45

P/E: 96.49Opening soon!