APH (HOSE): Tập đoàn An Phát Holdings

27/05/2022

16.45

0.00 (0.00%)

K.L: 322,560

KLCP lưu hành: 146,677,339

KL TB 20 phiên: 2,956,615

EPS cơ bản (1000đ): 0.601

P/B: 1.15

P/E: 27.36Opening soon!