APC (HOSE): Chiếu xạ An Phú

26/01/2022

24.65

-0.05 (-0.20%)

K.L: 2,660

KLCP lưu hành: 19,905,025

KL TB 20 phiên: 45,670

EPS cơ bản (1000đ): 2.108

P/B: 0.75

P/E: 11.69Opening soon!