ANV (HOSE): Thủy sản Nam Việt

18/01/2022

28.10

-0.30 (-1.06%)

K.L: 23,540

KLCP lưu hành: 127,127,875

KL TB 20 phiên: 1,084,560

EPS cơ bản (1000đ): 1.749

P/B: 1.49

P/E: 16.06Opening soon!