AME (HNX): Alphanam Cơ điện

21/01/2022

14.20

-0.30 (-2.07%)

K.L: 21,300

KLCP lưu hành: 25,200,000

KL TB 20 phiên: 2,410

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 1.10

P/E: -Opening soon!