AGR (HOSE): Agriseco

26/01/2022

18.85

-0.35 (-1.82%)

K.L: 71,330

KLCP lưu hành: 211,200,000

KL TB 20 phiên: 4,050,975

EPS cơ bản (1000đ): 0.572

P/B: 1.93

P/E: 32.95Opening soon!