AGG (HOSE): Bất động sản An Gia

26/01/2022

46.05

-1.85 (-3.86%)

K.L: 38,970

KLCP lưu hành: 82,488,721

KL TB 20 phiên: 1,272,700

EPS cơ bản (1000đ): 5.084

P/B: 2.25

P/E: 9.06Opening soon!